Welkom op het "Portaal"van de websites van de Nederlandse Ridderschappen.
De Ridderschappen zijn verenigingen van adellijke geslachten, die een historische band hebben met de provincie van herkomst.
Op dit moment bestaan in Nederland zeven ridderschappen tesamen met ruim 500 leden.
De Nederlandse Ridderschappen hadden vroeger een bestuurlijke functie.
Zij traden sedert de 14de eeuw als zodanig op en vanaf 1500 namen zij deel aan het bestuur (de staten) van de gewesten en vertegenwoordigden daarin het platteland.
. Ook tijdens de Republiek bleef in bijna alle gewesten - Friesland en de Ommelanden uitgezonderd - de ridderschap deel uitmaken van de Staten. In Zeeland was de ridderschap na 1572 vervangen door de Eerste Edele.
Om in de ridderschap te worden opgenomen was een riddermatige afkomst vereist en het bezit van een riddermatig goed (in Overijssel een havezat(h)e, in Utrecht een ridderhofstede). In 1795 werden in Nederland de ridderschappen afgeschaft. Bij de Grondwet van 1814 werden zij hersteld De ridderschap werd een kiescollege voor Provinciale Staten en aldus voor de Tweede Kamer. Leden van de ridderschap konden lid worden van Provinciale Staten en ook als Gedeputeerde tot het provinciaal bestuur toetreden; met de nieuwe grondwet van 1848 verloren zij definitief hun staatkundige betekenis.
De Ridderschappen zijn tevens weldoeners in stilte en ondersteunen allerlei cultuur- en natuurhistorische projecten in hun provincie.

  DIT ZIJN DE NEDERLANDSE RIDDERSCHAPPEN

Utrecht DE RIDDERSCHAP VAN UTRECHT www.ridderschap-utrecht.nl/
Overijssel DE RIDDERSCHAP VAN OVERIJSSEL
Gelderland DE RIDDERSCHAP VAN GELDERLAND www.ridderschapvangelderland.nl
Noord-Brabant DE RIDDERSCHAP VAN NOORD-BRABANT www.ridderschapvannoordbrabant.nl
Fryslân DE RIDDERSCHAP VAN FRYSLÂN
Zeeland DE RIDDERSCHAP VAN ZEELAND http://www.ridderschap-van-zeeland.nl/
Zeeland DE RIDDERSCHAP VAN GRONINGEN